Pondělí - Čtvrtek

15:00-19:00

Dům na půl cesty

O nás
Komunitní projekty
Dům na půl cesty
Webové stránky Domu na půl cesty
Na začátku dubna letošního roku se zahájil provoz v nově vybudovaných prostorách Domov na půl cesty Koruna (dále jen DPC Koruna). Jedná se o sociální pobytovou službu pro mladé lidi od 18 – 26 let, kteří potřebují podporu na své cestě k samostatnému životu, protože vyrůstali v některém ze zařízení náhradní rodinné péče (dětský domov, diagnostický nebo výchovný ústav, Klokánek) nebo v rodinách sociálně patologických.
Celkem může být v DPC Koruna ubytováno maximálně 8 mladých lidí ve 4 vybavených bytech. K dispozici budou mít 2 plně vybavené kuchyně a 4 sociální zařízení (každý pokoj má své).
Věříme, že noví obyvatelé DPC najdou v Radotíně příjemné zázemí na své cestě k osamostatnění. Kontakt pro zájemce je 604 225 039.

Název projektu: Dům na půli cesty KORUNA

17,3 mil. Kč včetně DPH z Operačního programu Praha - pól růstu ČR

 + spoluúčast MČ Praha 16: 1,9 mil. Kč včetně DPH
Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000921 

Hlavní cíl projektu/operace:

Cílem projektu je vybudování vhodných prostorů pro umožnění provozu nové sociální služby, která bude poskytovat ubytování, společenské prostředí, terapeutickou činnost a pomoc při  obstarávání osobních záležitostí pro mladé osoby začínající obtížný vstup do samostatného života.

Předmětem projektu je vybudování nového Domu na půli cesty KORUNA. Sociální služba bude zaměřena na sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené osoby. Výstupem projektu bude nový prostor s nabídkou přechodného ubytování a žádoucích návazných sociálně aktivizačních služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Finanční podpora projektu bude 17,3 mil. Kč včetně DPH.

Sociální službu zajištuje:

Ekumenická síť pro aktivity mladých, z. ú.

IČ: 65998871 

ředitelka: ThMgr. Eva Mikulecká

web: www.ekumsit.cz

Poskytované služby: Domy na půl cesty (6009799)

Kontaktujte nás

Adresa
nám. Osvoboditelů 44, 153 00 Praha 16
nám. Osvoboditelů 1740/17, 153 00 Praha 16
Kde nás najdete?
nám. Osvoboditelů 44, 153 00 Praha 16
nám. Osvoboditelů 1740/17, 153 00 Praha 16
Otevřeno
Pondělí - Čtvrtek
15:00 - 19:00
© 2024 Kulturně komunitní centrum Koruna | Vyrobilo studio